Walgreens | Zoekvelden ontwikkelen | 4 stappen scheppen klaarheid
Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

Case Zoekveldontwikkeling 1: Walgreens

Geschreven door

Stap 1: Bepaal de centrale doelstelling

De markt waarin Walgreens opereert, is de laatste jaren in beweging. Een recente omgevingsverkenning van het topmanagement brengt aan het licht dat de concurrentiestrijd op deze markt zal worden gevoerd op de volgende issues:

  • artsen (eindgebruikers) hebben steeds meer voorkeur voor kleine apparaten die makkelijk te bedienen zijn;
  • daarnaast hangt de uiteindelijke beslissing sterk af van de kwaliteit en de mogelijkheden van de software die in de apparaten is ingebouwd;
  • bij de afweging speelt ook een rol of de combinatie betrouwbaar functioneert;
  • bij storingen moet snel assistentie worden geboden.

De topleiding onderkent dat het op achterstand staat. Concurrenten maken kleinere apparaten en hebben software die geavanceerder is. In de nabije toekomst zullen forse investeringen nodig zijn.

Het belang van kwaliteit onderschat

Case Zoekveldontwikkeling 1: Walgreens (Medical Appliances & Equipment)

Het bewaken en liefst vergroten van de cashflow vindt men daarom heel belangrijk, evenals de return on investment. Het aanwezige technische personeel onderschat het belang van de kwaliteit van de embedded software voor de klant. De technici weten er te weinig van en communiceren moeizaam met de softwareontwikkelaars.

Nieuwe releases van software zijn met grote moeite te installeren op bestaande systemen. Concurrenten brengen vaker nieuwe versies van de software uit. De top van Walgreens heeft dit in haar besturingsopgave i.c. missie en strategische doelstellingen tot uitdrukking gebracht.

Stap 2: Stel de externe karakteristieken van de organisatie vast

Het management van Walgreens komt bijeen tijdens een workshop om de externe karakteristieken van de organisatie vast te stellen. De topleiding legt managers de volgende vraag voor: als wij succesvol zijn in onze missie en strategie, hoe blijkt dit dan in onze externe karakteristieken? Waaraan kan de buitenwereld Walgreens herkennen?

Om het externe perspectief goed tot zijn recht te laten komen, worden vervolgens video-opnames van gesprekken met artsen en inkopers van ziekenhuizen getoond. Dan concluderen de managers dat het strategisch succes moet worden gezocht in goed ogende, kleine medische apparaten, makkelijk te bedienen, met geavanceerde software, regelmatige updates die makkelijk te installeren zijn, en het turn key opleveren van apparaten.

Ook brengen de managers naar voren dat de relatie met de artsen moet worden verbeterd, zodat hun feedback meer gebruikt kan worden bij het ontwerp van nieuwe apparaten. Deze zoekvelden worden nu op de map aangetekend.

Stap 3: Stel de interne karakteristieken van de organisatie vast

Het wordt een mooie sessie. De managementleden zien dat steeds meer verbanden zichtbaar worden. Daarom zijn ze gemotiveerd om verder te gaan en de interne karakteristieken te bepalen. De topleiding legt een nieuwe leidende vraag voor: welke zaken moet Walgreens op orde hebben om de externe zoekvelden te kunnen waarmaken?

De managers leggen hiervoor het verband met het opleveren van betrouwbare software, het opvoeren van het innovatietempo, het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem voor eenvoudig te downloaden software, voldoende softwareontwikkelaars, bijscholing van bestaand technisch personeel en last but not least: tevreden medewerkers. De managers hebben nu de interne en externe karakteristieken van de organisatie concreet gemaakt met zoekvelden. Nu kunnen ze de eerste strategy map tekenen. De visualisatie van de strategie schept duidelijkheid, de managers zien volgens welke strategie Walgreens haar toekomst wil veiligstellen.

Stap 4: Toets de strategy map

Er wordt een afrondende bijeenkomst voor het management gepland. Tijdens deze bijeenkomst wordt de strategy map nog een keer nagelopen. De volgende vragen worden nu gesteld: zijn de oorzaak-gevolgrelaties logisch? Missen er toch nog zoekvelden? Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er nog enkele kleine verbeteringen zijn die de strategy map helemaal af maken.

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met walgreens (zoekvelden ontwikkelen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST