Blogroll Cockpit-van-de-organisatie - pagina 1 van 1

Prestatiemanagement en ICT

Veel managers die gemotiveerd zijn om prestatiemanagement te gaan invoeren, zien tegen de praktische vormgeving op. Die drempel wordt voor hen lager als ze weten dat moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) beschikbaar is. In grote organisaties of complexe besturingssituaties is het gebruik van ICT feitelijk onmisbaar om het gewenste prestatiemanagement te kunnen invoeren. Steeds kan aan de prestatie-informatie die het ‘systeem’ levert de eis worden gesteld dat deze zowel betrouwbaar, tijdig als consistent is. De nieuwe informatie- en communicatietechnologie opent hiervoor ongekende mogelijkheden, die wij in dit hoofdstuk gaan verkennen. Welke oplossing past bij de behoefte?

Hulp bij de implementatie van prestatiemanagement

Uit de beschrijving van de ontsporingen die in het vorige blog zijn behandeld blijkt nog eens dat de optimale implementatie de diagonaal door de PIM-matrix is maar dat het niet makkelijk is om dat te realiseren. Een ontsporing ligt op de loer. We kunnen prestatiemanagement daarom ook zien als een leerproces waarbij de top steeds meer naar de optimale combinatie van systeem en gedrag leert toewerken. Met deze PIM-matrix heeft de top een diagnose-instrument in handen waarmee de stand van zaken inzichtelijk wordt en de interventiemogelijkheden worden aangegeven om een verstoorde balans te herstellen. De leiding zoekt hierbij in de praktijk veelal interne of externe hulp. Men komt dan veelal terecht bij de controller (of accountant) of bij de organisatieadviseur.

De nieuwe spelregels in de praktijk

Het ontwerpen en invoeringsgeschikt maken van de Organisatiecockpit trekt een zware wissel op de leiding van organisaties. Het afbreukrisico is groot; er moet goed en helder worden gecommuniceerd en de medewerkers testen de leiding op het gedrag van managers. Daarbij komt dat de leiding bij het invoeren van prestatiemanagement natuurlijk ook niet precies weet hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. In plaats van over een ontwerpproces kunnen we wellicht beter nog over een ontwikkelproces spreken.

Het totstandkomen van nieuwe interne spelregels

Soms staan de interne spelregels voor een deel op papier in de vorm van procedures. Meestal zijn ze informeel en ongeschreven. Zelfs als er procedures zijn, blijkt het omgaan met die procedures in de praktijk weer een ongeschreven regel. Elke organisatie heeft haar ‘rules of the game’. Onze stelling is dat identificatie en commitment uitsluitend zullen ontstaan als er tijdens het implementatieproces geaccepteerde nieuwe interne spelregels ontstaan die daadwerkelijk worden toegepast bij het bepalen, toedelen en evalueren van prestaties die van medewerkers worden verwacht. Niet altijd slaagt het management er echter in om de weerstand tegen prestatiemanagement weg te nemen. Is er in de eerste fasen van het implementatieproces geen duidelijkheid ontstaan over deze regels, dan blokkeert een verdere implementatie.

ICT als randvoorwaarde voor de cockpit

Veel organisaties gebruiken informatie- en communicatietechnologie (ICT) om hun prestaties zichtbaar te maken. Met een handmatig systeem kan dat natuurlijk ook, maar het kost vaak (veel) meer moeite om de juiste informatie op tijd te leveren. Op tijd wil zeggen: op een moment dat ingrijpen nog zin heeft. De snelheid waarmee ICT informatie kan produceren, vergroot de kans dat er tijdig bijgestuurd kan worden.

Case Zoekveldontwikkeling 2: De Akademie

De leiding van De Akademie, een commercieel opleidingsbureau, heeft het versterken van haar vermogenspositie als centrale doelstelling benoemd. Er zijn daarbij twee financiële zoekvelden geselecteerd, te weten rendement en groei, waarbij de eerste oorzaak- en gevolgverbanden met pijlen duidelijk worden gemaakt. Nadat de strategische doelstellingen zijn bepaald, gaat het managementteam brainstormend verder en werkt daarbij ‘van buiten naar binnen’.

Visie op de externe omgeving

De externe observatie van de omgeving is het lastigst. Hoe moeten we de omgeving interpreteren? De omgeving van de organisatie verandert vandaag de dag in hoog tempo. De wereld wordt ingewikkelder; alles hangt met alles samen.

Weten is zweten

Op nummer 96 in de top-100 van managementboeken aller tijden vinden we De Cockpit van de organisatie van Leo Kerklaan. Is deze lage (of hoge) positie terecht? Performance management is niet meer dan een hulpmiddel om op koers te blijven. Net zoals een piloot af en toe even de meters checkt. En in die laatste constatering zit meteen ook de blijvende waarde van performance management: kijken waar je staat en eventueel (bij)sturen, op informatie.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST