Blogroll Performance-management-2 - pagina 1 van 1

4 tools voor performance management nieuwe stijl

In deel 1 van de blog 'Performance management nieuwe stijl' beschreef ik vijf principes van modern performance management. Het optimaliseren van de waardestromen van een organisatie stond daarbij centraal. Je moet daarbij niet alleen veel aandacht geven aan de harde aspecten. Ook de veranderkundige, zachte kant vraagt veel inspanning. Je kunt daarbij veel baat hebben van een aantal specifieke methodieken (methoden en tools).

De 5 kernprincipes van performance management nieuwe stijl

In 1996 verscheen de eerste druk van De Cockpit van de Organisatie. Inmiddels zijn we vele herdrukken en 23 jaar verder. In die jaren heb ik tal van ervaringen met performance management mogen opdoen. In bedrijven en instellingen, in zowel binnen- als buitenland. Mijn conclusie: performance management is here to stay. Maar, als we naar de toekomst kijken, dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Welke? In deze verkennende blog deel ik mijn toekomstvisie.

Verhalen vertellen met de strategy map

Welk verhaal vertelt de strategy map van bijvoorbeeld een operationele business unit (zie eerste figuur). De centrale doelstelling is het verhogen van de tevredenheid van de interne klanten. Dat doet de business unit door het adequaat vervullen van de rol van ‘producent’ en anderzijds die van business partner.

Gebruik van push en pull-informatie

De Waal en Geelen (2002) beschrijven een aanpak die tot een dergelijke tweezijdige transparantie leidt. Die aanpak – waarbij gebruikgemaakt wordt van ‘push en pull-informatie’ – is van toepassing wanneer het inzetten van informatietechnologie een belangrijke voorwaarde is voor het opzetten van het proces van prestatiemanagement. In het algemeen is hiervan sprake als een complex basisontwerp van een cockpit moet worden geïmplementeerd.

De 4 stappen voor een strategisch informatieplan

Het strategisch informatieplan bevat de onderwerpen die bepalend zijn voor de langetermijnbesturing van de organisatie. Het plan vormt het scharnierpunt tussen de strategie en de doelen die de uitvoerende organisatieniveaus moeten realiseren. Het plan maakt het mogelijk dat de activiteiten op de uitvoerende niveaus bijdragen aan de realisatie van de strategie. Als dat het geval is, spreken we over een ‘strategy focused’ organisatie.

Case Zoekveldontwikkeling 1: Walgreens

De markt waarin Walgreens opereert, is de laatste jaren in beweging. Een recente omgevingsverkenning van het topmanagement brengt aan het licht dat de concurrentiestrijd op deze markt zal worden gevoerd op de volgende issues: artsen (eindgebruikers) hebben steeds meer voorkeur voor kleine apparaten die makkelijk te bedienen zijn; daarnaast hangt de uiteindelijke beslissing sterk af van de kwaliteit en de mogelijkheden van de software die in de apparaten is ingebouwd;

Automatisering draagt bij aan wildgroei van gegevens

De cockpit is de ‘control room’ van waaruit de organisatie (of een afdeling) in de peiling wordt gehouden en van waaruit, indien nodig, actie wordt ondernomen.

Werkt prestatiegerelateerde beloning?

In het BI-onderzoek van Passionned Group trokken naast een groot aantal meer direct BI gerelateerde onderwerpen ook andere mijn aandacht. Dat waren in het bijzonder het ‘laag in de organisatie nemen van besluiten’ en de 'prestatiegerelateerde beloning'. In deze bijdrage wil ik het over prestatiegerelateerde beloning ook wel prestatiebeloning hebben. Vinden de deelnemers aan het onderzoek vinden dat deze nu wel of niet een merkbaar positief effect hebben gehad? Zou prestatiegekoppelde beloning echt werken? Een intrigerende vraag waarover de meningen nog steeds verdeeld zijn.

Opleidingen
Kennisbank
Advies
Interim

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST