Blog over Strategische-planning: pagina 1 van 1

Blogroll Strategische-planning - pagina 1 van 1


Blog over Strategische-planning: pagina 1 van 1
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Haalt de talent pool 2025?

Wendbare organisaties hebben een slimmere vorm van talentmanagement nodig. Veel organisaties houden vast aan algemeen talentmanagement, terwijl ze toe moeten naar strategisch talentmanagement (STM). De ‘war for talent’ dwingt tot bezinning. Organisaties moeten hun talent pools, als die strategisch richtingloos zijn, ombouwen. Maar dat is een lastige klus die ze onder tijdsdruk moeten uitvoeren. Vandaar mijn blogtitel ’Haalt de talent pool 2025?’

Strategiebepaling door resources tellen

Porters aanpak heeft het strategisch denken lange tijd gedomineerd. Rond 1990 verschenen er studies die concludeerden dat de industry forces onvoldoende konden verklaren waarom sommige bedrijven beter presteerden dan andere. Hoe leg je nu uit dat ‘you can do well in tough markets, and mess up in attractive ones?’ Het antwoord hierop is dat in aantrekkende markten het management de aanwezige strategische competenties schromelijk overschat.

Het strategisch informatieplan

Eerder zijn alle stappen om tot het strategisch informatieplan te komen besproken. De topleiding heeft de omgeving verkend en de SWOT-analyse uitgevoerd, de managers zijn door een strategisch proces gegaan en hebben de conceptuele plan-do-check-act-methode in beweging gezet, de topleiding heeft de missie en de strategische doelstellingen bepaald en als laatste hebben de managers de strategische zoekvelden bepaald tijdens een strategymappingsessie. Elk van deze stappen wordt ondersteund met enkele instrumenten.

Managers ontwikkelen de strategische zoekvelden

Door SMART formuleren wordt de besturingsopgave met resultaatindicatoren toetsbaar gemaakt. Daarmee kun je ‘alleen maar’ laten zien of de beoogde doelen al of niet zijn gerealiseerd. Dat is onvoldoende om op tijd te kunnen bijsturen. Managers willen tussentijds zien of de bedrijfsstrategie wordt uitgevoerd zoals was gedacht. Om die reden moet de besturingsopgave worden vertaald in concrete inspanningen die managers en medewerkers van de organisatie moeten leveren. Dat gebeurt door er zoekvelden aan te koppelen.

De topleiding bepaalt de besturingsopgave

Het eerder beschreven strategievormingsproces is mede gebaseerd op het werk van de strateeg John Boyd (Osinga, 2006). Boyd ziet strategie als een concept, een samenhangend denkraam over koers en acties van een organisatie. De onderliggende ideeën worden in de tijd (door de werking van de PDCA methode) steeds verder afgestemd en verfijnd totdat het concept weer eens (na een nieuwe SWOT-analyse) ingrijpend wordt herzien. Een strategie is het mentale model van managers over het bereiken van succes. Om het (complexe) mentale model van de strategie helder in de organisatie te communiceren, worden de onderliggende strategische noties, gedachten en inzichten teruggebracht tot een bondige besturingsopgave.

Enkele belangrijke omgevingtrends

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het topmanagement de volgende trends zien als kans of bedreiging. In veel industrieën is productinnovatie een ‘hot item’. Innovaties volgen elkaar snel op. In de telecomindustrie is snel innoveren een nieuwe kerncompetentie die nodig is om goede resultaten te behalen. Modellen van nieuwe mobiele telefoontjes volgen elkaar razendsnel op. Apple wordt al drie jaar achter elkaar uitgeroepen tot de meest innovatieve organisatie wereldwijd. ‘Op het moment dat de concurrentie een vergelijkbaar product als Apple op de markt brengt, heeft Apple alweer een geheel nieuw product ontwikkeld dat klaar is om in de markt gezet te worden’ (mei 2007)

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15