Omgevingtrends | Van alle tijden | 6 trends die je moet weten!
Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

Afhankelijk van de specifieke situatie kan het topmanagement de volgende trends zien als kans of bedreiging.

1. Toenemende innovatiesnelheid

Enkele belangrijke omgevingtrendsIn veel industrieën is productinnovatie een ‘hot item’. Innovaties volgen elkaar snel op. In de telecomindustrie is snel innoveren een nieuwe kerncompetentie die nodig is om goede resultaten te behalen. Modellen van nieuwe mobiele telefoontjes volgen elkaar razendsnel op. Apple wordt al drie jaar achter elkaar uitgeroepen tot de meest innovatieve organisatie wereldwijd. ‘Op het moment dat de concurrentie een vergelijkbaar product als Apple op de markt brengt, heeft Apple alweer een geheel nieuw product ontwikkeld dat klaar is om in de markt gezet te worden’ (mei 2007)

2. Toenemende outsourcing

Organisaties richten zich steeds vaker uitsluitend op hun kerncompetenties en besteden overige activiteiten uit. Philips Consumer Electronics opereert in een dynamische markt met een moordende concurrentie. De concurrentie komt uit lagelonenlanden als China, Korea en Japan. De economische levensduur van modellen is vaak niet langer dan een half jaar. Time-to-market is essentieel voor het succes van producten en de onderneming. Outsourcing, het uitbesteden van niet-kerntaken, is vaak de enige manier om in een dergelijke markt te kunnen overleven.

3. Opkomst van E-commerce

Het internet heeft voor een heel nieuw distributiekanaal gezorgd. Het verkopen van producten via het internet biedt de mogelijkheid om traditionele kanalen zoals groot- en detailhandel te omzeilen. Nestlé biedt haar Nespresso-koffie met veel succes via internet aan en verhoogt daarmee haar marge aanzienlijk.

4. Toenemende vergrijzing

Het ouder worden van de West-Europese bevolking biedt nieuwe mogelijkheden, maar ook bedreigingen. Een organisatie kan zich met nieuwe producten richten op de ouder wordende consument. In de toekomst worden tekorten op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden verwacht.

5. Duurzaam produceren

Veel organisaties doen tegenwoordig aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij de focus ligt op economische prestaties, echter met respect voor mens en natuur. Zo heeft Sony een prototype van een milieuvriendelijke batterij ontwikkeld die op suiker werkt, en wil Philips het percentage omzet uit ‘groene producten’ de komende vijf jaar verdubbelen naar 30 procent van de totale omzet.

6. Deregulering

De overvloed aan regels en de aanverwante bureaucratie zijn schadelijk voor het bedrijfsleven. Het reduceert slagkracht en flexibiliteit. Daarom wordt getracht de omvang van de regelgeving terug te brengen.

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met omgevingtrends (van alle tijden) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST