Leo Kerklaan als adviseur |100% focus op performance & kwaliteit
Op zoek naar nieuwe, waardevolle inzichten? Neem contact op met Leo Kerklaan en schakel hem in voor strategisch advies, strategie-executie, monitoring en managementdashboards.

Neem contact op met Leo Kerklaan

Langjarige ervaring als adviseur

Leo Kerklaan heeft een langjarige ervaring als organisatieadviseur en is sinds 2012 als associate partner verbonden aan de Passionned Group. In 1988 werd hij strategieadviseur bij Van Dien+Co en twee jaar later trad hij toe tot Holland Consulting Group (Amsterdam). Tot december 2010 was hij aan HCG verbonden als partner. In 2002 heeft Leo de Franeker Management Academie opgericht; het bedrijfskundig expertise-centrum voor Noord-Nederland.

Focus op strategie, performance & kwaliteit

In zijn adviespraktijk focust Leo Kerklaan zich vooral op het snijvlak van de thema’s strategisch management, performance management en kwaliteitsmanagement. Daarbij staan de volgende zaken centraal:

  • Bedrijfsstrategie: welke strategie kun je het best volgen, gebaseerd op reële toekomstscenario’s?
  • Executie van strategie: hoe kan je de strategie het meest effectief uitvoeren?
  • Monitoring: hoe kan je de strategie en bijbehorende prestaties monitoren?

Organisatiecockpit-concept

Leo helpt managers bij het realiseren van specifieke kwaliteits- en prestatieniveaus die gerelateerd zijn aan langetermijndoelen van de organisatie. Ook het vertalen van doelen naar KPI’s hoort hierbij. Hiervoor heeft hij het concept ‘De Cockpit van de Organisatie’ ontwikkeld, naar het gelijknamige boek dat inmiddels al weer een 5e druk heeft beleefd.

Het boek ‘De cockpit van de organisatie’

Het boek 'De cockpit van de organisatieSturen op uitsluitend financiële cijfers is uitermate riskant. Organisaties hebben daarom een overzichtelijk managementdashboard nodig om hun belangrijkste KPI’s te kunnen meten en analyseren. De Organisatiecockpit is zo’n dashboard. Een boek over prestatiemanagement met behulp van scorecards.

bestel het boek hier

Advies over businessmodellen

Regelmatig adviseert hij bedrijven over hun businessmodel en te maken strategische keuzen. Indien nodig, gaat aan een strategisch advies een (brede) organisatiediagnose vooraf, of een scan specifiek gericht op het probleemgebied. Het maken van een businessmodel doet Leo in een workshop met het managementteam.  

neem vrijblijvend contact op

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met het formuleren van toekomstscenario's en nieuwe businessmodellen of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST