PDCA | Waar staan deze 4 letters voor? | Deming & Shewhart
Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

PDCA: waar staan deze 4 letters voor?

Geschreven door

Iteratieve cirkel

‘PDCA’ staat voor een iteratieve cirkel met 4 stappen: Plan – Do – Check – Act. De methode wordt gebruikt om een bepaald kwaliteitsniveau zeker te stellen. Door het inbouwen van ‘check’ worden afwijkingen van een norm vastgesteld en later (‘act’) gecorrigeerd. Zo wordt control of beheersing van productie mogelijk. De methode wordt toegeschreven aan Dr. William Edwards Deming en ook wel Deming cirkel (of Deming wiel) genoemd.

Deming niet de uitvinder van het wiel

Minder bekend is dat Deming zelf niet de ‘uitvinder’ van het Deming wiel is geweest. Deming zelf heeft ruim 50 jaar aan Shewhart de credits gegeven. Deming was zeer gecharmeerd van Shewharts’ idee om productie als system te zien. Zag men vroeger de stappen specificatie, productie en inspectie als een rechtlijnig proces, Shewhart maakte hier een cirkel van. Deming borduurde hier jarenlang op voort.

Statistical Method Quality Control

In 1939 publiceerde Shewhart zijn Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Deming was toen zijn uitgever. Al in dit boek is de basis gelegd voor een koppeling van een cyclisch proces met kennisontwikkeling. Shewhart: ‘the three steps must go in a circle in stead of a straight line’. En: ‘it may be helpful to think of the three steps of the mass production process as the steps in the scientific method’. Hij legt uit dat specificatie, productie en inspectie corresponderen met respectievelijk hypothese opstellen, experiment uitvoeren, en hypothese testen. Het valt op dat Shewhart hierbij niet zozeer een control-aanpak voorstaat, maar een stapsgewijze ontwikkeling. Later schrijft Deming hierover ‘without theory (hypothesis) data are meaningless or nonexistent’.

Design, make en test

In de tijd zijn er diverse varianten van de Shewhart cirkel (intussen: de Deming cirkel) geweest. Rond 1951 had de cirkel betrekking op product-ontwikkeling. De stappen waren: Design-> Make it / test it -> Market launch -> Find out -> Redesign. Men moest uitvinden a. wat de gebruiker van het product vond én b. waarom de niet-gebruiker het niet had gekocht. Door de cirkel herhaalde malen te doorlopen werd het product steeds verder geoptimaliseerd.

Op de hele organisatie van toepassing

Rond 1980 begon Deming de toepassing van het PDCA-model steeds meer uit te breiden. Hij verklaarde het model niet alleen op productie maar op de hele organisatie van toepassing. Hij legde een duidelijke relatie met ‘change’. Ook vond hij dat iedereen in de organisatie de cirkel moest gebruiken en propageerde hij het gebruik van de cirkel door teams (waarmee hij in Japan succes had). In 1992 had hij de Shewhart cirkel zover omgebouwd dat er sprake was van een ‘cycle for learning and improvement’. (2018, New Economics). In deze versie spreekt Deming over Plan (a change, test) – Do (small scale experiment) – Study (the results; what did we learn? What went wrong?) – Act (apply changes to be made or adjust, start new cycle).

Dus: waar staan de 4 letters nu voor?

Er bestaat een lange traditie waarin kwaliteitsmanagement ‘het toevoegen van het ontbrekende’ is. Veel organisaties vertrouwen hierbij op de plan-do-check-act cirkel. Door feedback over het wel of niet voldoen aan prestatienormen en het verkleinen van de gevonden verschillen zou de organisatie het gewenste niveau kunnen bereiken. De gedachte is dat organisatiesucces vooral afhankelijk is van control, dus van beheersing. Later heeft Deming in lijn met Shewhart echter de PDCA cirkel steeds nadrukkelijker gepositioneerd als een verbetermechanisme. De gedachte is dat een organisatie vooruit komt door stapsgewijze systematische kennisontwikkeling. De kunst is dus om van de ‘check’-stap om te bouwen en er een ‘study’-stap te maken.

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met pdca (waar staan deze 4 letters voor?) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST