Ontwikkelingen interne organisatie | SWOT analyse eigen bedrijf

Visie op de ontwikkelingen in de interne organisatie

Geschreven door

Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

Bij de externe analyse gaat het om de buitenwereld van de organisatie. Bij de interne analyse wordt de binnenwereld van de onderneming kritisch doorgelicht.

Factoren die u wel kunt beheersen

Visie op de ontwikkelingen in de interne organisatieDe externe analyse heeft betrekking op de factoren die voor de organisatie niet, of slechts deels, beheersbaar zijn. De interne analyse betreft vrijwel steeds factoren die de organisatie wel kan beheersen. Deze interne analyse resulteert in een bondig overzicht van de sterke kanten (strengths) en de zwakke kanten (weaknesses) van de organisatie. De gedachte daarbij is dat je de sterke kanten vooral moet uitbuiten (‘play your strengths’). Dat is makkelijker dan de zwakke kanten op te vijzelen, alhoewel dat natuurlijk ook aandacht van het management nodig heeft.

Zwakke plekken heel concreet en specifiek benoemen

De interne analyse wordt gemaakt door het topmanagement, vaak met steun van de andere managers. Zij weten als geen ander waar de organisatie echt goed in is en wat er zoal rammelt. Bij het benoemen van deze sterkten en zwakten is het verleidelijk om vaag te blijven en in algemene termen te vervallen, vooral als het over de zwakke kanten gaat. Het is moeilijk om kritisch naar jezelf te kijken.

Maar het is essentieel dat de zwakke plekken heel concreet en specifiek worden aangeduid. Doe je dat niet, dan wordt het onmogelijk om een goede vergelijking te maken met de directe concurrentie. Het ligt voor de hand dat marktorganisaties zich bij de interne analyse vergelijken met hun belangrijkste concurrenten. Of managers tot sterk of zwak concluderen, hangt ervan af of ze vinden dat de organisatie het al of niet beter doet dan de concurrent.

Het opstellen van een schema biedt structuur en overzicht

Het opstellen van een schema met daarin de onderwerpen waarop de interne analyse wordt uitgevoerd, biedt structuur en overzicht. Daarbij is het van belang aan te geven of het desbetreffende onderwerp een sterkte of zwakte is voor de organisatie, en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. In figuur 4.5 staat een schema dat hiervoor kan worden gebruikt. Het gebruik lichten we nu toe met de case ‘Navigo’, fabrikant van geavanceerde navigatiesystemen.

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met ontwikkelingen interne organisatie (swot analyse eigen bedrijf) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15