Weten is zweten | Weten is meten | Het wijzertje springt op rood
Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

In de top 100 managementboeken

Op nummer 96 in de top-100 van managementboeken aller tijden vinden we De Cockpit van de organisatie van Leo Kerklaan. Is deze lage (of hoge) positie terecht? Performance management is niet meer dan een hulpmiddel om op koers te blijven. Net zoals een piloot af en toe even de meters checkt. En in die laatste constatering zit meteen ook de blijvende waarde van performance management: kijken waar je staat en eventueel (bij)sturen, op informatie.

Een aantal uitspraken

In het Managementboek-magazine van februari 2013 beschrijft de redactie het bekende managementboek van Leo Kerklaan, ‘De cockpit van de organisatie’. Er worden een aantal uitspraken gedaan in het artikel die het vermelden waard zijn:

Meten is weten?

“Wanneer organisaties ‘meten is weten’ tot een heus gebod proclameren, is de samenhang snel zoek. Een organisatie is meer dan de prestaties van de samenstellende delen.”

Dat neemt niet weg dat dit soort instrumenten bruikbaar zijn. Niet omdat de wereld vierkant is en de mens een driehoek, maar omdat je soms moet weten waar je staat in relatie tot de gestelde organisatiedoelstellingen, zo betoogt Leo Kerklaan in zijn boek ‘De cockpit van de organisatie’.

Het wijzertje springt op rood

“Het wijzertje ‘resultaat’ springt in het rood, het sein voor de manager om de investeringen in opleidingen en R&D enigszins te reduceren en tegelijk een tijdelijke personeelsstop af te kondigen.”

Zo werkt het dus niet! Effectief performance management betrekt namelijk alles en iedereen bij de resultaten van de organisatie. Het laat afdelingen of individuele medewerkers zien waar het hapert, in relatie tot de algemene doelstellingen, maar geeft bovenal de manager direct inzicht in waar hij zélf actie moet ondernemen. En dat in termen van sturing en coaching. Want de manager is weliswaar piloot, maar voor alles is hij captain. En verantwoordelijk voor zijn crew, de passagiers, zijn toestel, en voor zijn organisatie.

Vliegwiel van Fortuin

Het kloppend hart van elk systeem van performance management is de zogenaamd ‘plan do check act’ cyclus. Deze cyclus is het vliegwiel dat nieuwe activiteiten aanjaagt, de voortgang in de gaten houdt en beoordeelt, en aanwijzingen geeft voor bijsturende maatregelen. Als dit hart stopt met kloppen, is het met elke organisatie gedaan.

De juiste indicatoren

Elk systeem van performance management valt of staat bij de juiste indicatoren. Wat je meet, is wat je weet. Daarmee is dit boek meteen ook inhoudelijk neutraal: waar andere auteurs dwingend indicatoren opleggen om prestaties te meten gaat Kerklaan a priori uit van maatwerk. Elke organisatie of elke activiteit kent zijn eigen strategie, en daarmee zijn eigen indicatoren.

Weg van vrijblijvendheid

Performance management kent ook een aantal bezwaren. Zo is de invoering niet eenvoudig. De invoering van performance management roept heel vaak weerstand op, omdat het de bestaande vrijblijvendheid verkleint.

Dat is ook zo, zegt Kerklaan, maar dat moet, want managers moeten vooral de praktijk van alledag besturen, en zich niet bezighouden met activiteiten die niet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Alle nadelen die principieel kleven aan een systeem dat werkt met indicatoren, kleven ook aan performance management. Jammer maar helaas, want organisaties functioneren zelden zonder duidelijk omlijnd doel of kwantitatieve doelstellingen. Tenzij de reis zelf het enige doel is en gevoel het kompas dat die route bepaalt. Maar zelfs dan is dat het gevoelskompas de indicator die de doelloosheid bepaalt en stuurt. ‘Love and marriage go together like a horse and carriage’. Het zou de ondertitel van ‘De cockpit van de organisatie’ kunnen zijn.

Bron: managementboek.nl

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met weten is zweten (weten is meten) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST